تکنولوژی آموزشی

ٍEducational technology

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

با تشکر از دوستانم در انجمن علمی علوم تربیتی در تبریز


مديريت اموزشي:

1- اصول  مديريت اموزشي تاليف دكتر علي علاقه بند

2- مديريت عمومي : دكتر علاقه بند

3- مديريت رفتار سازماني "دكتر علاقه بند

4- اصول و مباني نظري مديريت اموزشي دكتر علاقه بند

5-فرايند خودگرداني در مدارس :دكتر علاقه بند(منبع جديد)

6- كليات مديريت اموزشي :دكتر عباس زاده

 

*نظارت و راهنمائي اموزشي:

1- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر بهرنگي

2- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر نيكنامي

3- نظارت و راهنمائي اموزشي:دكتر ميركمالي

 

*روشها و فنون تدريس:

1- روشها و فنون تدريس: دكتر امان الله صفوي

2- مهارتهاي پرورشي:دكتر شعباني(2جلد)

3- الگوهاي تدريس: دكتر بهرنگي

 

*روانشناسي تربيتي:

1- روانشناسي تربيتي (يادگيري): دكتر سيف

2- روانشناسي تربيتي: دكتر پروين كديور

 

 

*زبان تخصصي :

1- متون مرتبط با علوم تربيتي و روانشناسي

2- كتابهاي متون تخصصي برنامه ريزي اموزشي و مديريت اموزشي : دكتر نيره سينائي ودكتر منصور كوشا

3- لغات اخر كتابهاي علوم تربيتي

 

*سنجش و اندازه گيري:

1- سنجش و اندازه گيري: دكتر علي اكبر سيف

 

 

*تكنولوژي اموزشي:

1- تكنولوژي اموزشي : دكتر احديان

2- تكنولوژي اموزشي(مباني نظري) : دكتر هاشم فرددانش

3- تكنولوژي اموزشي : دكتر خديجه علي ابادي

4- رسانه هاي اموزشي : دكتر تيموري

 

 

*فلسفه اموزش و پرورش:

1- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر نقيب زاده

2- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر فريدون بازرگان (ترجمه)

3-اصول و  فلسفه اموزش و پرورش: دكتر شريعتمداري

4- اصول تعليم و تربيت :دكتر شريعتمداري

5- اصول تعليم و تربيت :دكتر غلامحسين شكوهي

6- فلسفه اموزش و پرورش : دكتر عيسي ابراهيم زاده

 

*امار و روش تحقيق:

1- روش تحقيق : دكتر علي دلاور

2- روش تحقيق در علوم رفتاري: دكتر عباس بازرگان /سرمد /حجازي

3- روش علمي در علوم رفتاري: دكتر هومن

4- روش تحقيق در علوم انساني : دكتر نادري و سيف نراقي

5- امار استنباطي و توصيفي: دكتر كيا منش (ترجمه كتاب شيولسون)

6- امار استنباطي : دكتر علي دلاور

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۶ساعت 19:32  توسط نسرین شکوری  |